Select Page

“ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระอาการประชวร ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ทาง วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพัฒนาคณาจารย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ นำทีมคณะผู้บริหาร กรรมการประจำวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เดินทางไปร่วมถวายพระพร และทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจาก พระอาการประชวรโดยเร็ว และได้ร่วมลงนามถวายพระพร ในสมุดเยี่ยม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565”